เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความอันเป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั้นแกล้งและละเมิดสิทธิของผู้อื่น ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ หลังจากท่านส่งข้อมูลไปแล้วท่าน และบุคคลอื่นไม่สามารถเรียกดูข้อมูลรวมถึงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

 


<
วันที่ร้องเรียน
 
ร้องเรียนถึง
ชื่อผู้ร้องเรียน ***
หัวข้อร้องเรียน *
รายละเอียด *
   
ที่อยู่ ***
   
เบอร์โทรศัพท์ ***
   
อีเมล์ติดต่อ ***
 
iP Address ***
   
 
 
* แสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
*** ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์ให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการเปิดเผยก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าว


สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา